ساندویچ پانل پلی یورتان

ساندویچ پانل پلی یورتان طرح ساده

این نوع ساندویچ پانل در ضخامتهای متنوع از 4 سانتیمتر تا 15 سانتیمتر تولید میشود. 
طراحی این نوع ساندویچ پانل بگونه ای است که کاربرد آن تنوع فراوانی دارد. سقف کاذب، دیواره سوله و در انواع خاص آن برای سقف و دیوار سردخانه های تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.

ساندویچ پانل پلی یورتان سقفی

این نوع ساندویچ پانل پلی یورتان برای پوشش سقف استفاده می شود.

طراحی این ساندویچ پانل بگونه ای است که مقاومت مکانیکی بالاتری دارد.

این نوع ساندویچ پانل از ضخامت 3 سانتیمتر تا 12/5سانتیمتر قابل ارائه میباشد.

ساندویچ پانل پیچ مخفی

این ساندویچ پانل برای دیواره بیرونی سوله و اتاقک ها کاربرد دارد. 

طراحی آن بگونه است که پیچ های اتصال کاملا مخفی بوده و دیواره ای شکیل را بوجود میاورد.

gogoanime