معرفی خدمات شرکت

معرفی خدمات شرکت

ساندویچ پانل پلی یورتان بخشی از یک سیستم گسترده و گاهی مبهم میباشد، که مصرف کننده نهایی آن جهت حصول به خواسته خود لزوماً به کل این چرخه اشراف ندارد. نظر به دانش فنی تجمیع شده در عرصه صنعت سردسازی و سابقه طولانی شرکت نبوغ سرمایش ( تاسیس 1346 شمسی) در صنعت سرمایش و حضور بیش از یک دهه در سایر بازارهای مربوط به ساندویچ پانل، این توانایی را به این شرکت میدهد که علاوه بر تولید و ارائه کالا به مشتریانش، توان ارائه مشاوره و معرفی سایر ارکان سیستم مورد نیاز جهت نیل به خواسته نهایی مشتری را داراست. بی طرف بودن و فارغ بودن از منافع حاشیه ای، در معرفی اصلح این ارکان، به مشتری امکان انتخاب بهینه را میدهد.

پایبندی به مبادی اخلاقی و حرفه ای، در کلیه تعهدات و توافقات طی دوره زندگی این مجموعه، از مرزهای قرارداد ها، توافقات و ضمانت ها گذشته، اصل بنیادی و نهادینه شده برای کلیه کارکنان شرکت میباشد.