دعوت کاپیتان تیم جوانان نبوغ اراک به اردوی تیم ملی بسکتبال جوانان

1403/2/5

آقای حسن ونکی کاپیتان و بازیکن مستعد و با استعداد تیم بسکتبال جوانان نبوغ اراک طی هفته اخیر به اردوی تیم ملی بسکتبال جوانان کشور جهت شرکت در بازی های آسیایی دعوت شد. به امید تندرستی و پیروزی برای بازیکنان بسکتبال کشور و آقای ونکی